Latviešu valoda – visaugstākā valsts suverenitātes zīme

Situāciju Latvijā nevar salīdzināt ar Vāciju, kur ir liela turku cilvēku grupa. Vācijā noteikti nav un nekad nebūs iespējams referendums par turku valodu kā otru valsts valodu, lai gan pie mums Dortmundē ir pilsētas daļas, kurās dzīvo...Visiem ārzemniekiem Vācijā ir jāmācās vācu valoda. Vācijas izglītības ministrija izdod katru gadu vairākus miljonus eiro, lai izplatītu vācu valodas mācīšanas programmu bērnudārzos un pamatskolās. Es personīgi domāju, ka katram, kas dzīvo Latvijā, bez izņēmuma vajadzīgs mācīties latviešu valodu, lai piedalītos visos sabiedrības procesos kultūras, izglītības, zinātnes un ekonomikas jomās. Otra valsts valoda pēc principa “līdzsvars pēc likuma” nevar risināt dziļākas problēmas sabiedrībā starp latviešiem un krieviem. To vistiešākā veidā var salīdzināt ar tām valstīm, kam bija līdzīgas problēmas pagātnē: tas bijis acīmredzams gan Belģijā starp valoņiem un flāmiem, gan Kanādā starp angļiem un frančiem. Otra valsts valoda šajās valstīs nevarēja risināt dziļākas integrācijas grūtības, kas bieži ir rezultāts vēsturiskai situācijas maiņai. No manas pieredzes var teikt, ka grūtības sadzīvē starp latviešiem un krieviem ir iepriekšējās politikas sekas. Ja vēsturiski 50 gadus padomju vara varēja lemt par valodu, tad rodas uzskats, ka tā varēs turpināt joprojām arī šodien – brīvā Latvijā. Es kā vācietis esmu ļoti lepns, ka man pēdējo gadu laikā bija iespējams kā mūzikas terapijas programas vadītājam mācīties un mācīt latviski. Kāpēc? Vēstures gaita 1940. un 1941. gadā parāda, ka vācu un krievu lielvalstu imperiālistikie mērķi vadīja uz Latvijas valsts suverenitātes nopostīšanu, izmantojot latviešu valodas identitātes iznīcināšanu. Latviešu valoda Latvijai tagad ir, skatot no Vācijas pozīcijas, visaugstākā valsts suverenitātes zīme. Tāpēc, pēc manām domām, tā būtu liela kļūda organizēt referendumu par krievu valodas atzīšanu kā otru valsts valodu. Ja es esmu Latvijā un dzīvoju attiecībās ar krievu cilvēkiem (un to ir daudz, kā, piemēram, mūsu mūzikas terapeites krievu kolēģes, kas ir mani vislabākie draugi), tad noteikti ar viņiem runāšu latviski.

Pievieno komentāru

Blogi