Kurš atbildīgs par pirmo palīdzību?

Runājot par darba drošību, visbiežāk domājam par preventīviem pasākumiem, lai nelaimes gadījumi nenotiktu un cilvēki negūtu traumas. Tomēr dzīve ir dzīve, un notikt mēdz visādi – pat tad, ja darba vide sakārtota, ņemot vērā visus...

Likumdošanā tas, ka darba devējam ir pienākums norīkot atbildīgos ne tikai, piemēram, par ugunsdzēsību, bet arī pirmās palīdzības sniegšanu, ir noteikts Darba aizsardzības likumā. Tiesa gan, praksē pierādījies, ka darba devēji salīdzinoši maz zina par to, kā rīkoties, deleģējot šādas pilnvaras, un kas jāzina pirmās palīdzības sniedzējam.

Darba devējam, norīkojot atbildīgo personu pirmās palīdzības sniegšanā, jābūt pārliecinātam, ka šis cilvēks nepieciešamības gadījumā spēs patiešām operatīvi rīkoties. Tomēr operativitāte nav vienīgais priekšnoteikums – darba vietā ir jābūt kopumā nodrošinātai pirmās palīdzības sniegšanas sistēmai. Tādēļ darba devēja pienākums ir nodrošināt:

1.      darba telpas vai darba vietas, kurās uzstādīti saziņas līdzekļi neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai;

2.      drošības zīmes „pirmās palīdzības punkts” uzstādīšanu pie šīs telpas / darba vietas;

3.      atbildīgās personas (vai personu, ja darba specifika ir tāda, ka šādām pilnvarām jābūt vairākiem cilvēkiem) apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

4.      atbildīgo personu instruēšanu un apgādāšanu ar nepieciešamo aprīkojumu.

Plānojot atbildīgo personu apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, darba devējam jāievēro, ka apmācības kārtību un pirmās palīdzības aptieciņu skaitu darba vietā nosaka 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.713. Lai darba devējam nerastos šaubas par pirmās palīdzības materiālu uzturēšanas kārtību un atbildīgo personu skaitu darba vietās, pirms pirmās palīdzības sistēmas izveidošanas jāņem vērā darba vides riska novērtējuma rezultāti. Atkarībā no tiem darba devējs arī nosaka pirmās palīdzības sniegšanā apmācāmo nodarbināto skaitu.

Ja šajā vai citos ar darba aizsardzību un darba tiesībām saistītos jautājumos radušās neskaidrības, darba devēji var vērsties Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) reģionālajā konsultāciju centrā, kur ikvienam bez maksas tiek sniegtas konsultācijas. LDDK Kurzemes reģiona darba devēju konsultāciju centrs atrodas Ventspilī, Lauku ielā 2. Konsultācijas var saņemt klātienē, zvanot pa tālruņiem 63624949 un 28359178 vai sūtot e-pastu - agris@lddk.lv.

Pievieno komentāru

Blogi