Konkurence biznesā

Konkurence šķiet negatīvs jēdziens, kad runa ir par paša uzņēmumu un iespējām ienākt jaunā tirgū. Vērtējot ar ekonomista aci, konkurence ir sava veida termometrs, kas uztur normālu cenu, piedāvājuma un pieprasījuma līmeni. BAC...


Negodīga konkurence
Pēdējā laikā medijos populāri kļuvis atainot uzņēmēju centienus veikt negodīgu komercpraksi. Ko tas nozīmē? Lūk, piemērs: SIA „Rīgas ūdens” jeb ar šo saistīts uzņēmums  ir apņēmušies ražot un tirgot paši savu ūdeni, taču šo ieceri negatīvi uztvēra un komentēja ikviens Latvijas ūdens biznesa pārstāvis. Iemesls pavisam vienkāršs – „Aqua Riga” ir Rīgas pašvaldībai piederošs dzeramā ūdens fasēšanas un realizēšanas uzņēmums, tas nozīmē, ka attiecīgā uzņēmuma darbība jau iesākumā paredz nopietnus nevienlīdzīgas konkurences riskus. Šādu viedokli medijiem paudis arīdzan ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Šajā gadījumā runa ir par situāciju, kad pašvaldības uzņēmums ir apņēmies konkurēt ar privāto sektoru, kurā patērētājiem jau patlaban ir pieejams cenas un kvalitātes ziņā daudzpusīgs piedāvājums. 

Konkurences likums ir pamatu pamats sarunām par godīgu vai negodīgu komercpraksi Latvijā. Šeit var redzēt, ka negodīga komercprakse ietver, piemēram, cita tirgus dalībnieka nosaukuma, atšķirības zīmju, zīmola un cita satura izmantošana vai atdarināšana. Likums tiek pārkāpts arī izplatot nepatiesu un reputāciju graujošu informāciju par konkurējošu uzņēmumu. Interesanti, ka arī cita uzņēmuma darbinieku uzpirkšana vai ietekmēšana, piemēram, draudot, tiek vērtēta saskaņā ar šo likumu. Nevelti vairākos lielos uzņēmumos ir izstrādāti speciāli iekšējie noteikumi, kas darbiniekiem liedz pieņemt dāvanas no trešajām personām. 

Dominējošs stāvoklis
Tuvojoties skolas gaitām Latvijā ik gadu tiek pacelts jautājums par dārgajiem izglītības materiāliem – grāmatām, darba burtnīcām utt. Šajā gadījumā galvenokārt tiek pieminēts viens uzņēmums – grāmatnīca SIA Apgāds Zvaigzne ABC, kurai oficiāli ir piešķirts status par dominējošu stāvokli tirgū. Ko tas īsti nozīme? Dominējošs stāvoklis pats par sevi nav pārkāpums, bet Konkurences likums nosaka ierobežojumus dominējošu uzņēmumu darbībai, novēršot dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Tas var izpausties, piemēram, uzņēmumam atsakoties slēgt darījumu ar citu uzņēmumu bez objektīva pamata, nosakot netaisnīgu pirkšanas vai pārdošanas cenu, piemērojot nevienādus noteikumus ekvivalentos darījumos ar citu tirgus dalībnieku u.c. 

Vērts zināt
Sadarbības līgums ir pirmais solis uz godīgas sadarbības noslēgšanu. Jāzina, ka līgumā ir aizliegts atrunāt tādus nosacījumus, kas vienai vai otrai pusei var radīt zaudējumus vai piešķirt īpašas pozīcijas tirgū. Jāņem vērā, ka Eiropas tirgum ir daudz maz līdzīgas prasības un nosacījumi konkurences jomā. Bijušās NVS valstis un Austrumu tirgus ir pavisam cita pasaule, kur ir ārkārtīgi svarīgi konsultēties ar pieredzējušiem juristiem, lai vienotos par tādu sadarbības formu, kurā var sasniegt labus biznesa rādītājus un nepārkāpt likumu.

Veselīgai konkurencei piemīt radošs spēks, kurš liek uzņēmumiem meklēt jaunus biznesa modeļus, iespējas apgūt tirgu un ieinteresēt patērētājus par savu produktu. Atliek vien novēlēt Jums ikvienam izmantot brīvā tirgus priekšrocības.

Vita Barone
Valdes locekle
Business Advisory Company

Pievieno komentāru

Blogi