Ieradumus neizdzīt?

Latviešu nacionālais sporta veids, lieta, ko radīt tūristiem, neatņemama pavasara sastāvdaļa – tā ir kūlas dedzināšana.Šogad jau ir pirmais upuris, neskaitāmi dzēsti ugunsgrēki, un Liepājas puse var “lepoties” ar pirmo kūlas ugunsgrēku...Šogad jau ir pirmais upuris, neskaitāmi dzēsti ugunsgrēki, un Liepājas puse var “lepoties” ar pirmo kūlas ugunsgrēku šogad. Pērnā zāle tiek dedzināta tūkstošos kvadrātmetru. Nelīdz ne sodu palielināšana, ne ikgadējā runāšana medijos. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību. Jāatceras, ka pērnās zāles dedzināšana nodara ļoti lielu kaitējumu dabai – iznīcina augus, dzīvniekus, putnu ligzdas un olas tajās. Kūlas dedzināšana samazina augu daudzveidību, tā vienkāršojas.

Dīvains tas cilvēks – grib iznīcināt gan sevi, gan skaisto sev apkārt. Saka jau, ka vecam sunim jaunus ieradumus neieaudzināt. Ar cilvēku ir tāpat. Bet varbūt tomēr? Rainis reiz teicis: pastāvēs, kas pārmainīsies. Varbūt ir pienācis laiks saprast, ka ar uguni nebūs līdzēts cīņā ar pērn neizdarītajiem darbiem, un mainīties? VUGD, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ziņos Lauku atbalsta dienestam par kūlas degšanas vietām. Šo zemju īpašniekiem par lauku nesakopšanu un kūlas dedzināšanu tiks samazināts Eiropas dotais mazāk labvēlīgo apvidu maksājums. Varbūt naudas atņemšana liks aizdomāties? Un par kādu sakopšanu var būt runa, ja dedzina? Melni izdegušais klajums nevienam neizraisa pozitīvas emocijas un ainavu neuzlabo, izraisa vien žēlumu. Argumenti par apkārtnes un lauku sakopšanu šeit nav vietā, jo garie, pērno nezāļu stublāji nesadeg. Šis nav tas upuris, kas jānes, lai iegūtu skaistumu.

Pievieno komentāru

Blogi