Divi gali

Skaties uz valsts budžeta rādītājiem un priecājies – cipari štimm, sākas ekonomikā izaugsme. Taču skaitļi ir viens, un konkrētu cilvēku dzīves labklājības rādītāji ne vienmēr sakrīt ar optimistiskajiem amatpersonu paziņojumiem.Valdība...Valdība atbalstījusi plānu paaugstināt pensionēšanās vecumu un minimālo apdrošināšanas stāžu. Kā jau katra lieta, arī šī ir koks ar diviem galiem. Bez šaubām, demogrāfiskie rādītāji liecina, ka tuvākajā laikā nav gaidāms straujš dzimstības pieaugums, lai nākotnē varētu nodrošināt nodokļu maksātāju vairošanos darbspējīgā vecumā. Labklājības ministrijas prognozes rāda, ka 2060. gadā situācija būs visai dramatiska – virs un līdz darbspējas vecumam Latvijā būs apmēram tikpat iedzīvotāju, cik darbspējīgā vecumā. Tāpēc nevar noliegt, ka pensijas vecuma paaugstināšana būtu viens no optimāliem risinājumiem ciparu izteiksmē.

Taču reālajā dzīvē jau tagad pirmspensijas vecumā cilvēki saskaras ar lielākajiem bezdarba draudiem. Ir virkne profesiju, kur pensijas vecuma paaugstināšanas dēļ fiziski būs grūti izpildīt darba pienākumus. Tiek runāts par darba mūža paildzināšanu, taču nebūtu slikti, ja tikpat intensīvi tiktu domāts par vietu radīšanu, kur šo ilgo darba mūžu vadīt. Un lai darba pietiktu visiem – gan jauniem, gan veciem. Reformām būtu jābūt visaptverošām, skatot tās kopsakarībās. Ir gan kāda, manuprāt, ļoti apsveicama lieta, ko valdība atbalstījusi, izskatot grozījumus par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā. Tas ir jautājums par izdienas pensijām. Ir iecere izstrādāt vienotu likumu, no 2014. gada paaugstināt izdienas pensionēšanās vecumu un nepieciešamo stāžu, kā arī pārskatīt saņēmēju loku, to nepaplašinot. Tas būtu tikai apsveicami, ja ražena auguma vīri pašos spēka gados nebūtu pensionāri, bet sirmas māmiņas sakumpušām mugurām pēdējiem spēkiem nevilktos uz darbu.

Pievieno komentāru

Blogi