Dievs, sargi no lāsta vārdiem!

Katastrofu medicīnas centrs piedāvā nolādēt videomateriālu un dažus fotoattēlus un tad tos aplūkot. Nemaz jau nerunājot par to, ka lāsta vārdi ir sevišķi stipri un ar to lietošanu jābūt piesardzīgam, dīvaini, ka lāsti paredzēti pirms...

No oficiāla meila - "Lai gūtu vizuālu priekšstatu par līdzšinējiem Alsungas NMP brigādes darba apstākļiem, piedāvājam iespēju interneta vietnē ftp://mail.kmc.gov.lv nolādēt un aplūkot 2008. gada novembrī KMC uzņemtu un sagatavotu video materiālu, kā arī dažus foto attēlus, kas ataino Alsungas mediķu pašreizējo ikdienu."

Reizēm jaunmodīgie vārdi diezgan murgaini iekļaujas ikdienas apritē un vecajā, labajā latviešu valodā. Diemžēl nereti to veicina valodnieku piedāvātie  varianti - tikpat pretdabiski...

Bet to, ka lāsti un "stiprie vārdi" sastopami arī mūsdienās, var pārliecināties kaut vai tepat, Rekurzemes forumā pie "onkologiem". Interesanti, vai Janīnu Kursīti par šādu folkloras un mistikas pērli kāds jau ir informējis?

Pievieno komentāru

Blogi