Būsim aktīvāki!

Cienījamie lasītāji! Vēlamies Jūs aktīvāk iesaistīt portāla satura veidošanā!Ja Jums ir padomā aktuālas tēmas/jautājumi/ierosinājumi un citas lietas, ko vēlaties uzzināt/noskaidrot par dzīvi Jūsu novadā - informējiet mūs, sūtiet...Ja Jums ir padomā aktuālas tēmas/jautājumi/ierosinājumi un citas lietas, ko vēlaties uzzināt/noskaidrot par dzīvi Jūsu novadā - informējiet mūs, sūtiet priekšlikumus. Varat atstāt savu ziņu arī komentāra veidā.

Tāpat aicinām aktīvāk rakstīt blogus, stāstiet par to, kas Jūs satrauc Lejaskurzemes novados vai valstī kopumā.

Sekot jaunumiem varat arī mūsu profilos twitter.com/rekurzeme vai youtube.com/rekurzeme, arī draugiem.lv/www.rekurzeme.lv.

Paldies par sadarbību!

Jūsu Rekurzeme.

Pievieno komentāru

Blogi