"Bez pagātnes nav nākotnes"

Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs un Liepājas vācu evanģēliski-luteriskā draudze no 24.-26. maijam 2. BALTVĀCU DIENU LIEPĀJĀ ietvaros atzīmēs savu biedrību 20.gadadienu. 24.05. Jubilejas diena,veltīta Liepājas vācu-latviešu...24.05....

24.05. Jubilejas diena,veltīta Liepājas vācu-latviešu tikšanās centra un Vācu baznīcas draudzes 20 gadu pastāvēšanai.

Plkst.10.00 Pieņemšana pie Domes priešsēdētāja vietnieka Gunāra Ansiņa/ Liepājas pilsētas Domē, Rožu iela 6/.

Plkst.16.00 Svētku akts, īss atskats uz Liepājas vācu-latviešu tikšanās centra un Liepājas vācu-luteriskās draudzes 20 gadu darbību,apsveikumi/Latviešu biedrības nama kamerzālē,Rožu laukumā 5/6/.

25.05. plkst 10.00 Baltijas vācu biedrību 19. dziesmu svētku diena ar plašu svētku programmu./Rožu laukums, Kūrmājas prospekts, Latviešu Biedrības nams/.

26.05. plkst 10.00 Svētku dievkalpojums. Koncertē viesmācītāji no Vācijas Dieters un Karina Lindhaimeri un  vokālais ansamblis "Gaismiņas "/Trīsvienības katedrāle, Lielā iela 9/.

Pievieno komentāru

Blogi