Bastjāņi atgriezušies Ērikas skarbi skaistajā jaunības pilsētā Liepājā

Aicinām uz Ērikas un Ilmāra Bastjāņu piemiņai veltītu pasākumu trešdien 16. maijā plkst.17.os Vācu kultūras centrā. Anita Mellupe Ilmāra Bastjāņa –Krasta  grāmatu izdevēja uzrakstīja par atvadām 12.maijā Bārenbuša kapsētā... ...12.maijā...

Anita Mellupe Ilmāra Bastjāņa –Krasta  grāmatu izdevēja uzrakstīja par atvadām 12.maijā Bārenbuša kapsētā...

...12.maijā Liepājas vecajā Līvu kapsētā zem ziedošas kļavas tika guldītas divas no Dienvidkalifornijas atvestas  pelnu urniņas.  Tautiešu iemīļotā sabiedriskā darbinieka, publicista un rakstnieka Ilmara Bastjāņa - Krasta šīs zemes gaitas noslēdzās jau 2004. gadā, pagājušā gada nogalē garajā diendusā viņam piebiedrojās arī sieva- liepājniece  Ērika.Bastjāņu uzticamie draugi mūža garumā - Daira un Juris Cilņi - dzīvesbiedru urnas šā gada februārī nogādāja Latvijā, uzticot to apbedīšu Ērikas māsas dēla Ērika Dzintara ģimenei. Aktieris Uldis Dumpis ar sievu Dainu pie Ērikas viesojās vēl Ērikas dzīves pēdējās dienās, uzklausīja un izpildīja Ērikas pēdējo gribu, iestādot smuidru kļaviņu Likteņdārzā pie Kokneses. Urnu guldīšanu Liepājas smiltainē Bastjāņu radi un draugi centās  ieplānot skaistā un siltā maija dienā. Noliktā diena pienāca, Liepājas vējiem neslēpjot savu skaudro iedabu. Sirsnīgo atvadīšanās ceremonijā ik sīkumā bija izplānojuši  kurzemnieki Ausma un Ēriks Dzintari, viņu bērni un mazbērni. Īpašu cēlumu atvadu stundai senajā kapličā piedeva Liepājas mūzikas skolas zvanu koris Camanella Astras Ziemeles vadībā, flautu spēlēja Bastjāņu radiniece Ieva Dzintare,  vijoli,- instrumentu, kuru bija bērnībā apguvis arī Ilmars Bastjānis, - Ievas mūzikas skolas biedrene  Annija Kolerte. Bastjāņu pārim  siltus atmiņu vārdus ( arī no Lolitas Ball- Lejiņas ģimenes  ,Cilņu ģimenes .Ilgas Jankovskas saņemtos) norunāja un nolasīja Uldis Dumpis, Kārlis Auškāps, Jānis Dreiblats un Ilga Martinsone, aktieri runāja arī Ilmara dzejoļus,  viena rinda no Ērikai veltītā dzejoļa iekalta Bastjāņu jaunajā kapu piemineklītī: Līdz galam Tev līdzi iešu... Pie kapa klātesošie vienojās kopīgā Tēvreizē. Savukārt piemiņas mielastā ikviens dalījās atmiņās, arī humorpilnās un jautrās, par to skaisto un piepildīto dzīves laiku, kuru Liktenis bija lēmis piedzīvot kopā ar Bastjāņu nešķiramo pāri. Visai latviešu tautai Ilmars atstājis trīs  lieliskas memuāru grāmatas( Pašvēsture par politiku, bohēmu un trīssoļlēkšanu, Pašvēsture bēgļu gaitās un trimdā Amerikā un Pašvēsture- piemiņai), - kuras uzrakstīt viņam palīdzēja dzīvesbiedres Ērikas  uzticamais plecs. Plecu pie pleca, roku rokā, uzticīgi līdz pēdējam elpas vilcienam- ne katrs to spēj, bet katrs pēc tā var vēlēties.

Nekad nebūs par lieku piebilst- cilvēks dzīvo tik ilgi, cik ilgi viņu atceras.

Pievieno komentāru

Blogi