Atrauti no realitātes

Lauku attīstība, iedzīvotāju palikšana laukos, tiešo maksājumu godīga sadale un rūpes par to, lai iedzīvotāji pat visnabadzīgākajos Eiropas nostūros varētu nodarboties ar lauksaimniecību, ir galvenie virzieni Eiropas Savienības...Tas ir...Tas ir dokuments, kurā Latvijas zemnieki vēlas redzēt lielākus platību maksājumus, lai tie būtu samērīgi starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm, un pēc iespējas ātrāk. Patlaban gan tas tiek solīts pakāpeniski – trīs gadu laikā.

Kopā ar Briseles ierēdņiem pavadīta diena liek domāt, ka viņi ir tālu no realitātes un priecājas par katru izdomāto reformu, jo tā uzlabos dzīvi lauku iedzīvotājiem – atkal viņuprāt. Kad tiek uzdots jautājums, kāpēc Austrumeiropas iedzīvotāji nespēj laukos izdzīvot, meklē darbu citās valstīs un dodas uz pilsētām, viņi nespēj atbildēt, jo neviens jau nav bijis paskatīties. Runās tiek izteikta sapratne par zemajiem tiešmaksājumiem par hektāru Latvijas gadījumā, bet tāpat tiek atgādināts, ka tieši lielās valstis būs tās, kas būs pret, jo tām tiks atņemts. Taču jāpanāk vienlīdzība.

Ir jau teiciens, ka nekad visi nebūs apmierināti un pa spalvai glaudīt visiem arī nesanāks. EK lauksaimniecības komisāra runasvīrs Rodžers Vaits norāda, ka zemniekiem jāmudina pelnīt pašiem nopelnīt, rosina pārdot savu produkciju un kā piemēru rāda Beļģijas zemnieku veiksmes stāstu. Viņi savā fermā darbojas 20 gadus, daļu piena nodod uzņēmumam, bet atlikušo pārstrādā savā mazajā pienotavā, kur ražo jogurtu, sviestu, paniņas, pienu. Uz fermu to iegādāties brauc apkārtnes iedzīvotāji. Iedzīvotāju tur ir tūkstošiem. Bet kā lai to īsteno Latvijas zemnieks, kam apkārtnē dzīvo labi ja pārdesmit kaimiņu? Atbildes nebija.

Pievieno komentāru

Blogi